Primăria Tirnova

Telefon: 0257 370.101

Fax: 0257 370.101

E-mail: contact@tirnova.ro

Potenţialul turistic al comunei este unul de mare valoare, elementele fondului turistic natural îmbinându-se armonios cu cele de natură antropică. Cetatea Agrişu Mare, datată din secolul al XV-lea – situată pe Dealul Cioaca, localitatea Chier – centru artizanal, cunoscut în regiune pentru cusăturile realizate aici – şi zona turistică din preajma cabanei Căsoaia sunt obiective turistice care nutrebuie ocolite de nici un turist în periplul său pe aceste meleaguri.

Pe teritoriul comunei Târnova exista unităţi de cazare sau alte spaţii sau amenajări turistice.

În această zonă sunt considerate elemente de atracţie turistică:

  • poziţia localităţii în cadrul judeţului – specifică zonei de deal
  • zonele de podgorii

Cabana turistică de la Căsoaia pune în valoare atât cadrul natural specific foarte valoros din punct de vedere peisagistic cât şi baza materială renovată în ultima perioadă de timp.

Tot la Căsoaia, se află şi o tabără de elevi, precum şi o adevarată expoziţie de sculptură în aer liber, la care figuri proeminente ale artei româneşti au participat in cadrul a mai multor ediţii a taberelor anuale de sculptură, organizate de instituţiile de cultură ale Aradului. Dintre artiştii care au prezentat lucrări nu se poate sa nu-i amintim pe George Apostu, Alexandru Gheorghiţă, Dumitru Şerban, Mihai Buculei, Anton Eberwein, Aurelian Bolea, Ionel Muntean, Bata Marianov, Octavian Olaru, Florentin Tănăsescu şi foarte mulţi alţii.