Primăria Tirnova

Telefon: 0257 370.101

Fax: 0257 370.101

E-mail: contact@tirnova.ro

Vechimea localităţii se pierde în negura istoriei. Din documentele care vorbesc despre această aşezare românească (Mircea Ciohandru – Românii din Câmpia Aradului) reiese că a fost locuită dintotdeauna de români.

Pe timpul stăpânirii austro – ungare în Transilvania localitatea era împărţită în două: deoparte şi de alta a drumului Arad-Buteni: partea dinspre Nord numindu-se Apres, iar partea dinspre sud denumită Almaş, numiri care mai dăinuie şi azi printre localnici. În jurul anului 1700 aceste două părţi se contopesc sub altă denumire de provenienţă latină – Tirnova – provenită de la TERA (pământ) şi NOVA (nou), deci pământul cel nou, un nume binemeritat datorită fertilităţii solului.

Prima atestare documentară a localităţii Târnova datează din anul 1406. Celelalte localităţi sunt atestate documentar după cum urmează: Agrişu Mare în anul 1214, Arăneag în anul 1390, Chier în anul 1325, Drauţ în anul 1406 şi satul Dud în anul 1169.